Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB je prešovská stavebná spoločnosť s dlhoročnou históriou a širokým portfóliom odborných činností v rámci celého Slovenska. Našou hlavnou filozofiou je komplexnosť a kvalita prevedených prác, prehlbovanie predmetu činnosti v oblasti pozemného staviteľstva s reflektovaním nových technológií, energetickej účinnosti, ekológie prostredia, etiky a ľudského rozmeru. Každé dielo vnímame ako výzvu s osobitým charakterom.