stavby

 
 
Oddelenie stavebnej výroby vykonáva komplexné stavebné služby v oblasti pozemného staviteľstva, vrátane bežných a pamiatkových rekonštrukcií, či dodávky bytových, občianskych a priemyselných stavieb podľa potrieb a individuálnych požiadaviek objednávateľa.
 
VIAC